Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 1. og 2. december 2020

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Egholmsvej 4, 9520 Skørping og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenummer 234.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Rebild, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 212, 215, 216, 217, 218, 219, 223, 226, 231, 246, 992, 993, 994, 995, 996, 997 og 1018.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Rebild, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 220, 221, 224, 227, 229, 233, 235, 237, 238, 239, 240 og 241.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Rebild, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 242, 243, 244, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 998 og 999.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid ved møderne på Comwell Rebild Bakker.

 

ONSDAG DEN 2. DECEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Rosenvænget 19, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 214, 222, 225, 230 og 232.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Egholmsvej 10, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 250, 251, 254 og 256.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 3. november 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Rebild Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 26. oktober 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk