Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 10. november 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 10. NOVEMBER 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.20 ud for ejendommen Apotekervej 14, 9230 Svenstrup J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 357, 359 og 360.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.15 ud for ejendommen Hobrovej 963, 9530 Støvring og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 310, 327, 329, 330, 331 og 332.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Hobrovej 995, 9530 Støvring og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 324, 325, 328, 664 og 672.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 333, 334, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 og 354.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 355, 356, 358, 361, 363, 365, 367, 368, 369, 370 og 1029.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 326, 371, 373, 554, 668, 669, 670, 671, 697, 698, 1030, 1031, 1037, 1038, 1039 og 1080.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 13. oktober 2021 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 4. oktober 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk