Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 11. og 12. januar 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 11. JANUAR 2022

 

Forretningen begynder kl. 12.30 ud for ejendommen beliggende Dall Møllevej 3, 9230 Svenstrup J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 408, 409, 410, 411 og 424.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ud for ejendommen beliggende Hobrovej 739, 9230 Svenstrup J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 413, 415, 421 og 422.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 380, 384, 386, 392, 397, 398, 400, 401, 402 og 404.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.45 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenumrene 406, 407, 412, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 1068, 1069, 1070 og 1079.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 12. JANUAR 2022

 

Forretningen begynder kl. 8.00 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 288, AF288A, 295, 296, 297, 309, 313, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1081, 1083 og 1090.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 ud for ejendommen beliggende Hagensvej 66, 9530 Støvring og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 298, 305, 307 og 308.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen beliggende Borupsalle 1B, 9530 Støvring og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenumrene 311, 312, 314 og 320.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ud for ejendommen beliggende Møldrupvej 26, 9520 Skørping og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 19 under løbenummer 208.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelse nr. 19 og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 14. december 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Rebild Kommune. Fortegnelse nr. 20 og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 14. december 2021 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 2. december 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk