Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 11. og 12. maj 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 11. MAJ 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Kirkevej 2, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 259, 260, 262, 264, 266 og 271.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ud for ejendommen Kirkevej 2, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 261, 265, 268 og 273.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Kirkevej 2, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 263, 269, 270 og 274.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Bækkedalsvej 9, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 272, 275 og 276.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ud for ejendommen Bækkedalsvej 13, 9520 Skørping og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenummer 267.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatning forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 12. MAJ 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Banesvinget 1, 9530 Støvring og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 213, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293 og 294.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Banesvinget 1, 9530 Støvring og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 306, 675, 676, 677, 678, 679, 680 og 681.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Banesvinget 1, 9530 Støvring og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 682, 683, 697, 1019, 1020, 1021 og 1022.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 ud for ejendommen Banesvinget 1, 9530 Støvring og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 212, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 288, 674, 701, 1016 og 1017.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatning forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

 **********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 13. april 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Rebild Kommune.

 

I forbindelse med forretningernes gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. Det bemærkes i den forbindelse, at ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 30. marts 2021

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk