Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 12. september 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TORSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2019

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Jupitervej 46, 9200 Aalborg SV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 496, 500, 502, 504, AF504A, AF504B, 528, 975, 979 og 983.

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Ulstrupvej 11, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 93, 94, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 673, 976, 977 og 978.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 15. august 2019 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune og hos Borgerservice i Mariagerfjord Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 1. august 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk