Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 13. juni 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TORSDAG DEN 13. JUNI 2019

Forretningen begynder kl. 11.00 på Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 505, 582, 583, 586, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 605, 607, 608, 610, 611 og 967.

Forretningen fortsætter samme sted kl. 13.30 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 594, 596, 606, 612, 613, 614, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 662, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965 og 966.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 16. maj 2019 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 6. maj 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk