Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 17. november 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 17. NOVEMBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 9.15 ud for ejendommen Saxogade 4, 9000 Aalborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 22 under løbenumrene 574, 577, 578, 580, 657, 658, 659 og 660.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 22 under løbenumrene 399, 544, 545, 547, 550, 551, 553, 555, 558, 561, 562, 563, 564, 568, 569 og 570.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 22 under løbenumrene 537, 566, 567, 571, 572, 575, 576, 581, 584, 587 og 1099.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 på Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 22 under løbenumrene 496, 534, 535, 543, 548, 549, 552, 556, 557, 565, 573, 579, 585, 655, 656, 661, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100 og 1101.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 20. oktober 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Aalborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

Den 6. oktober 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk