Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 19. maj 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 19. MAJ 2020

Forretningen begynder kl. 10.30 på ejendommen Ellidshøjvej 93, 9230 Svenstrup J og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenummer 339.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles så vidt muligt på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på ejendommen Egholmsvej 6A og 6B, 9520 Skørping og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenummer 236.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles så vidt muligt på stedet.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 21. april 2020 være fremlagt til gennemsyn – eventuelt elektronisk – hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune og hos Borgerservice i Rebild Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

På grund af denne ekstraordinære situation bemærkes det, at ændringer kan forekomme med kort varsel. Ændringerne vil i givet fald fremgå af kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 14. april 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk