Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 20. december 2018

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TORSDAG DEN 20. DECEMBER 2018

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Hyldalsvej 4, 9520 Skørping og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 223.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles så vidt muligt på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på ejendommen Hyldalsvej 10, 9520 Skørping og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 226, AF226A og AF226B.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles så vidt muligt på stedet.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 22. november 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Rebild Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. november 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk