Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 20. og 21. august 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 20. AUGUST 2019

Forretningen begynder kl. 10.30 ud for ejendommen Svenstrup Banevej 9, 9230 Svenstrup J og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 380, 393, 394, 395, 396, 403 og 972.

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ud for ejendommen Svenstrup Banevej 25, 9230 Svenstrup J og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 345, 362, 381, 385, 386, 390 og 969.

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen Svenstrup Bane Alle 13, 9230 Sven-strup J og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 375, 379, 382, 384, 387, 388 og 970.

Forretningen fortsætter kl. 15.15 ud for ejendommen Hjortevej 57, 9200 Aalborg SV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 448, 449, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466 og 968.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

ONSDAG DEN 21. AUGUST 2019

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Jupitervej 38, 9200 Aalborg SV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 522, 523, 524, 525, 526 og 527.

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ud for ejendommen Pallasvej 11, 9200 Aalborg SV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 og 521.

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Pallasvej 21, 9200 Aalborg SV og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 506, 507, 508, 509, 510 og 511.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

***************

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 23. juli 2019 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 11. juli 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk