Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 24. og 25. november 2020

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 10.15 ud for ejendommen Lundgaard Hedevej 19, Hvarre, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 143, 145, 149, 154, 155, 157 og 651.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ud for ejendommen Myhlenbergvej 61, Vejrholt, 9510 Arden og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 158, 160, 162, 163 og 167.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Rebild, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 198, 201, 202, 203, 204, 207 og 1014.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.15 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Rebild, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 150, 151, 152, 156, 161, 164, 1005 og 1006.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Rebild, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 190, 191, 192, 194, 195, 197, 199, 200, 1009, 1010, 1011, 1012 og 1013.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.45 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Rebild, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 193, 1007, 1008 og 1015.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Mejerivej 26, 9510 Arden og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188 og 189.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ud for ejendommen Skovvej 52A, 9510 Arden og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 205, 206, 209, 210 og 211.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.45 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Rebild, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 134, 135, 136, 137, 138, 139, 1000, 1001, 1002, 1003 og 1004.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Rebild, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 120, 123, 124, 127, 129, 130, 131, 132 og 133.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 27. oktober 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Mariagerfjord Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 19. oktober 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk