Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 27. oktober 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 27. OKTOBER 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen beliggende Ellidshøjvej 93, 9230 Svenstrup J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 310, 327, 334, 335, 336, 337, 338, 343, 684, 685, 686, 1025 og 1027.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen beliggende Ellidshøjvej 93, 9230 Svenstrup J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 340, 342, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 1026, 1028, 1033, 1034, 1035 og 1036.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ud for ejendommen beliggende Hobrovej 575, 9230 Svenstrup J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 341, 362, 380, 430, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 531, 532, 696 og 1023.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 29. september 2021 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 16. september 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk