Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 3. og 4. december 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 3. DECEMBER 2019

Forretningen begynder kl. 10.30 ud for ejendommen Højvangen 16, Sønder Onsild Stationsby, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 20, 21, 23, 28, 38 og 982.

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Handestvej 16, Handest, 8990 Fårup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 980 og 984.

Forretningen fortsætter kl. 14.45 ud for ejendommen Vesterled 8, Handest, 8990 Fårup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 12, 14 og 15.

Forretningen fortsætter kl. 16.30 på Hotel Bramslevgaard, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 og 87.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

ONSDAG DEN 4. DECEMBER 2019

Forretningen begynder kl. 8.45 ud for ejendommen Nyvang 8, Sønder Onsild Stationsby, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35.

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Kærvej 30, Sønder Onsild Stationsby, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 36, 37, 39, 42, 44, 45, 61, 981 og 985.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

***************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 5. november 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Mariagerfjord Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 28. oktober 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk