Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 31. marts 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 31. MARTS 2020

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Svenstrup Bane Alle 5, 9230 Svenstrup J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 380, 389, 391, 531, 532, 533, 557, 560, 654, AF654A, 699, 700, 987, 988, 990 og 991.

Forretningen fortsætter kl. 12.45 på Hotel Bramslevgaard, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 94, 111, 112, 114, 115, 986 og 989.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 3. marts 2020 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune og hos Borgerservice i Mariagerfjord Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. februar 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk