Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 4. april 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TORSDAG DEN 4. APRIL 2019

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Svenstrup Bane Alle 9, 9230 Svenstrup J og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 389.

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved kommunevej Vesterlandsvejs krydsning af jernbanen syd for Handest, 8990 Fårup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 8, 9, 11, 18, 930 og 931.

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ved privat fællesvej Engsvangs krydsning af jernbanen øst for Sønder Onsild Stationsby, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 13, 16, 17, 24, 25 og 929.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet færdigbehandles på stedet.

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelse nr. 3 og ekspropriationsplan vil fra og med den 7. marts 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Mariagerfjord Kommune. Fortegnelse nr. 5 og ekspropriationsplan vil fra og med den 7. marts 2019 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 18. februar 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk