Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 9. februar 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 9. FEBRUAR 2023

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for Mosevangen 8, 9230 Svenstrup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 24 under løbenumrene 426, 427, 428, 429, 431, 432 og 433.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.35 ud for Hobrovej 719, 9230 Svenstrup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 24 under løbenumrene 423 og 425.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for Rensdyrvej 17, 9200 Aalborg SV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 24 under løbenumrene 444, 446, 447, 450 og 451.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.20 ud for Elsdyrvej 21, 9200 Aalborg SV og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 24 under løbenumrene 452, 453, 454, 467 og 468.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ud for Ved Viadukten 2, 9000 Aalborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 24 under løbenumrene 538, 540, 541, 652, og 653.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for Lindholm Vænge 22, 9400 Nørresundby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 24 under løbenumrene 627, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647 og 648.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 12. januar 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Aalborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. januar 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk               post@kommissarius.dk