Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 19. januar 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 19. JANUAR 2022

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Hasselkrogen 1, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 91, 99, 100, 101, 102, 117 og 125.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Stenstrupvej 7, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 140, 142, 146, 147, 148 og 1082.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 65, 66, 70, 71, 72, 78, 81, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 103, 106, 116, 119, 121, 144, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077 og 1078.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 40, 41, 60, 105, 118, 122, 126 og 208.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen færdigbehandles så vidt muligt på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 22. december 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Mariagerfjord Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 13. december 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk