Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, besigtigelsesforretning den 26. og 27. november 2019 samt den 10. december 2019

BESIGTIGELSE

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning som følger:

AARHUS KOMMUNE

TIRSDAG DEN 26. NOVEMBER 2019

Delstrækningen st. 106.500 – 104.900

Forretningen begynder kl. 9.30 på Ceres Park & Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 106.500, hvor kommunevejen Marselis Boulevard krydser jernbanen i Aarhus, og til st. 104.900, hvor kommunevejen Kirkevej krydser jernbanen i Aarhus. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Delstrækningen st. 104.900 – 103.300

Forretningen fortsætter kl. 12.30 på Ceres Park & Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 104.900, hvor kommunevejen Kirkevej krydser jernbanen i Aarhus, og til st. 103.300, hvor kommunevejen Ringvej Syd krydser jernbanen i Aarhus. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

ONSDAG DEN 27. NOVEMBER 2019

Delstrækningen st. 103.300 – 96.280

Forretningen begynder kl. 8.30 på Ceres Park & Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 103.300, hvor kommunevejen Ringvej Syd krydser jernbanen i Aarhus, og til st. 96.280, hvor Aarhus Kommune grænser op til Skanderborg Kommune. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

SKANDERBORG KOMMUNE

TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2019

Delstrækningen st. 96.330 – 87.170

Forretningen begynder kl. 9.30 på Skanderborg Fælled, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 96.330, hvor Skanderborg Kommune grænser op til Aarhus Kommune, og til st. 87.170, hvor kommunevejen Dronning Sophies Allé krydser jernbanen i Skanderborg. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Delstrækningen st. 87.170 – 75.420

Forretningen fortsætter kl. 12.30 på Skanderborg Fælled, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 87.170, hvor kommunevejen Dronning Sophies Allé krydser jernbanen i Skanderborg, og til st. 75.420, hvor Skanderborg Kommune grænser op til Horsens Kommune. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af projektet i marken senere på dagen, dog i udgangspunktet ikke på de enkelte berørte ejendomme. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

***************

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 29. oktober 2019 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C og hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 21. oktober 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk