Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, ekspropriationsforretning den 15. september 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2021

 

Forretningen begynder kl. 10.15 ud for ejendommen beliggende Stationsvej 11, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 239, 240, 241 og 244.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen beliggende Banevænget 7, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 250, 251, 252, 253 og 254.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen beliggende Sønderskovvej 17, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 237, 238, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 255 og 256.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i denne forbindelse forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 18. august 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. De bedes selv orientere Dem om eventuelle restriktioner, der er gældende for mødestedet.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 28. juli 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk