Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, ekspropriationsforretning den 2. november 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 2. NOVEMBER 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Skanderborgvej 25, 8362 Hørning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 195, 196, 197, 199, 204, 208, 211 og 212.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Lemmingvej 203, 8361 Hasselager og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 318, 319, 321, 322 og 323.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 316, 317, 320, 324, 567 og 569.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 og 12 under løbenumrene 128, 154, 162, 181, 182, 185, 186, 188, 189, 192, 198, 200, 201, 202, 207, 209, 210, 213, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 260, 537, 563, 566, 568 og 571.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen færdigbehandles på stedet.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 5. oktober 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune (fortegnelse nr. 11) og på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune (fortegnelse nr. 12).

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 23. september 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk