Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, ekspropriationsforretning den 2. og 3. marts 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 2. MARTS 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Fårbjergvej 12, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 1, 34, 43, 46, 47, 48, 67 og 97.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ud for ejendommen Horsensvej 15, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 45, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 98, 100, 102, 106, 109 og 112.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Skovparken 12, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93 og 94.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ud for ejendommen Banetoften 1, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 111, 113, 118, 120 og 121.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 3. MARTS 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg. og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 83, 85, 86, 95, 96, 99, 101, 103, 104, 105 og 107.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 108, 110, 114, 115, 116, 117, 119 og 523.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere.
Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 2. februar 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af Covid-19.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 21. januar 2021

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk