Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, ekspropriationsforretning den 22. april 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 22. APRIL 2020

Forretningen begynder kl. 14.00 på parkeringspladsen ved Stilling Byvej 2, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 151, 152, 153, 155, 157, 161, 164 og 168.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes behandlet på stedet. Der kan i denne forbindelse opstå ventetid.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 25. marts 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. marts 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk