Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, ekspropriationsforretning den 24. august 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på af elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 24. AUGUST 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen beliggende Hylkevej 14, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 50, 51, 52 og 54.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ud for ejendommen beliggende Hylkevej 11, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 49, 63, 65, 66, 69 og 70.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ud for ejendommen beliggende Lyngvej 1, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 56, 58, 59, 61 og 62.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ud for ejendommen beliggende Blindgade 9, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 126, 130 og 148.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ud for Skanderborg Fælled, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 11, 34, 53, 57, 60, 64, 71, 122, 124, 125, 128, 132, 133, 134, 137, 147, 149, 178, 179, 180, 183, 564 og 565.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i denne forbindelse forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 27. juli 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. De bedes selv orientere Dem om eventuelle restriktioner, der er gældende for mødestedet.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 8. juli 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk