Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, ekspropriationsforretning den 27. november 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 27. NOVEMBER 2019

Forretningen begynder kl. 13.00 på p-pladsen ud for ejendommen Hasselager Centervej 1, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 331, 339, 342, 343, 344, 345, 346, 347 og 524.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmålet forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan i denne forbindelse opstå ventetid.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 30. oktober 2019 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 21. oktober 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk