Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, ekspropriationsforretning den 5. og 6. december 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

MANDAG DEN 5. DECEMBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 13.15 ud for ejendommen Skanderborgvej 244, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 325, 333, 336, 337, 340 og 341.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ud for ejendommen Hasselager Centervej 30, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 324, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 334, 335, 338, 348, 529, 572 og 573.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

TIRSDAG DEN 6. DECEMBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 8.45 ud for ejendommen Risdalsvej 43, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 349, 350, 352, 354, 356, 357, 358 og 359.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 ud for ejendommen Risdalsvej 35, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 360, 361, 362, 363 og 365.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Risdalsvej 25, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373 og 374.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Bernstorffsvej 93, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 384, 385, 386, 387, 388 og 389.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ud for ejendommen Bernstorffsvej 99, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenumrene 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 og 383.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 7. november 2022 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 26. oktober 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk