Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, ekspropriationsforretning den 6. januar 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 6. JANUAR 2021

 

Forretningen afholdes på skriftligt grundlag på kommissariatets kontor, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg, og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenummer 141.

 

Jeg orienterer derfor såvel ejere og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på samme dag.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer og bruger. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 8. december 2020 være fremlagt på Banedanmarks hjemmeside (link).

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 9. december 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk