Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, ekspropriationsforretning den 7. december 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 7. DECEMBER 2021

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på Skanderborg Fælled, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 og 31.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på Skanderborg Fælled, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 29, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 430, 542 og 543.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ved krydsningen mellem kommunevej Båstrupvej og jernbanen, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenumrene 5, 6, 10, 14, 40 og 570.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen færdigbehandles på stedet.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 9. november 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 29. oktober 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk