Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, ekspropriationsforretning den 7. og 8. marts 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 7. MARTS 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på Kirketoften 9, 8260 Viby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 422 og 424.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 på Kirkevej 16, 8260 Viby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 425, 427, 428 og 429.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 på Bjørnbaksvej 18, 8260 Viby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 2, 433, 437 og 439.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 på Øster Alle 61, 8260 Viby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 440, 443 og 444

 

Forretningen fortsætter kl. 17.30 på Øster Allé 55, 8260 Viby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 442, 445, 448, 450 og 452.

 

Forretningen fortsætter kl. 17.45 på Terpvej 2, 8260 Viby og omfatter ejendommen, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 420.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

 

ONSDAG DEN 8. MARTS 2023

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Reventlowsvej 31, 8260 Viby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 397, 399 og 400.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 på Monradsvej 26, 8260 Viby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 401 og 402.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 på Kongsgårdsvej 28, 8260 Viby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 404, 407 og 409.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 på Borgvej 10, 8260 Viby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 412 og 414.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 på Tårnvej 6, 8260 Viby og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 417 og 419.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 på i mødelokale på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 353, 355, 403, 421, 423, 426, 435 og 436.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.20 på i mødelokale på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 441, 447, 449 og 453.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 på i mødelokale på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 405, 406, 408, 411 og 413.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.10 på i mødelokale på Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 415, 416, 418, 432, 438 og 529.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

*********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 7. februar 2023 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 25. januar 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk