Elektrificering Esbjerg – Lunderskov, ekspropriationsforretning den 18., 19., 24. og 25. februar samt 17. og 18. marts 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen fra Esbjerg til Lunderskov vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 18. FEBRUAR 2015

Forretningen begynder kl. 8.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 6 under løbenumrene 207, 208, 209, 211, 213, 214 og 215.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 216-225 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 226, 228, 229, 231, 233, 234 og 238.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 240-245 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 205, 206, 210, 212, 227, 230, 235, 237, AF237A, 246-249 inkl. og 253.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TORSDAG DEN 19. FEBRUAR 2015

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 255, 256, 259, 261, 262, 263 og 269-272 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 273 og 277-282 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 283, 287 og 291-297 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 298, 299, 300, 306, 308-313 inkl., 318, 319 og 320.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 24. FEBRUAR 2015

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Søgården, Stadionvej 7-11, 6650 Brørup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 321 og 325-330 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 331-338 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 339-345 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 250, 251, 252, 254, 257, 258, 260, 264-268 inkl., 274, 275, 276, 284, 285, 286, 288, 289, 346, 347, 348, 350-355 inkl., 359, 360 og 361.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 25. FEBRUAR 2015

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Søgården, Stadionvej 7-11, 6650 Brørup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 363-366 inkl. og 368-372 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 373-379 inkl. og 381.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 380, AF380A, AF380B, AF380C, 382 og 384-387 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 290, 301-305 inkl., 307, 314-317 inkl., 322, 323, 324, 349, 356, 357, 358, 362, 367, 389-392 inkl., 394 og 397-403 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 17. MARTS 2015

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Søgården, Stadionvej 7-11, 6650 Brørup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 404-410 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 411, 412, 413, 419, 420, 421 og 423.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 424-427 inkl. og 429-432 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 383, 388, 393, 395, 396, 414-418 inkl., 422, 428, 433-440 inkl., 444, 445, 446, 448, 449, 451, 452, 453, 455-460 inkl., 462, 469, 470, 473, 474 og 475.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 18. MARTS 2015

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Søgården, Stadionvej 7-11, 6650 Brørup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 441, 442, 443, 447, 450, 454 og 461.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 463-468 inkl. og 472.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 200-204 inkl. og 476-481 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med den 21. januar 2015 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune og hos Borgerservice i Vejen Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 14. januar 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk