Elektrificering Esbjerg – Lunderskov, ekspropriationsforretning den 2., 3., 9. og 10. marts 2016

EKSPROPRIATION

 

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen fra Esbjerg til Lunderskov vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

 

ONSDAG DEN 2. MARTS 2016

Forretningen begynder kl. 9.00 på Blichers Kro, Tjæreborg Stationsvej 21, 6731 Tjæreborg og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 10 under løbenumrene 723, 724, 726, 729, 730, 731, 733, 734 og 735.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 732, 738, 742, 745, 746 og 749.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 755, 756, 757, 766, 767, 768, 769, 770 og 771.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 760, 761, 762, 763, 764, 776, 777, 778, 782, 783, 784, 785, 790 og 795.

 

Forretningen fortsætter kl. 17.00 ud for ejendommen Klintholmvej 31, 6731 Tjæreborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 739 og 740.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil som udgangspunkt blive færdigbehandlet på stedet.

 

TORSDAG DEN 3. MARTS 2016

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Darumvej 38, 6740 Bramming og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 704, 705, 706, 707, 708, 709 og 710.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719 og 720.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 på ejendommen Ladelundvej 87, 6600 Vejen og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under lb. nr. 99.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil som udgangspunkt blive færdigbehandlet på stedet.

ONSDAG DEN 9. MARTS 2016

 

Forretningen begynder kl. 9.00 på Esbjerg Conference Hotel, Stormgade 200, 6700 Esbjerg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 801, 803, 805, 807 og 810.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 og 819.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 821, 822, 823, 824, 825 og 826.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 834, 835, 836, 837, 840, 841, 842 og 843.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850 og 851.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 853, AF853A, 856, 857, 865, 866, 868, 869 og 870.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil som udgangspunkt blive færdigbehandlet på stedet.

 

TORSDAG DEN 10. MARTS 2016

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Poppelvej 2, 6705 Esbjerg Ø og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 806, 808, 809 og 811.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Holbergs Allé 30, 6700 Esbjerg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 827, 832, 838 og 839.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 på Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 872, 873, 875, AF875A, 876, 877, AF877A, 879, 882 og AF886A.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 700, 701, 702, 703, 721, 722, 725, 727, 728, 736, 737, 741, 743, 744, 747, 748, 750, 751, 752, 753, 754, 758, 759, 765, 772, 773, 774, 775, 779, 780, 781, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 802, 804, 820, 828, 829, 830, 831, 833, 852, AF853B, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 867, 871, 874, 878, 880, 881, 883, 884, 885, 886 og 887.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil som udgangspunkt blive færdigbehandlet på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelse nr. 4 med ekspropriationsplan vil fra og med den 3. februar 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejen Kommune. Fortegnelse nr. 10 med ekspro­priationsplaner vil fra og med den 3. februar 2016 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Esbjerg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 27. januar 2016

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk