Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 13. august 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TORSDAG DEN 13. AUGUST 2020

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen beliggende Løsningvej 41, 8722 Hedensted og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 13 under løbenummer 124.

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ud for ejendommen beliggende Overholm 74, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenummer 210.

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ud for ejendommen beliggende Stængervej 11, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 20 under løbenummer 374.

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen beliggende Tremhøjvej 9, 8700 Horsens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 17 under løbenummer 436.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af de enkelte ejendomme og færdigbehandles på stedet.

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelse nr. 13 og ekspropriationsplanen vil fra og med den 16. juli 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Hedensted Kommune. Fortegnelserne nr. 14, 17 og 20 og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 16. juli 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune.

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. juli 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk