Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 12. december 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Elektrificering Mariagerfjord – Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Kirkevej 1, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 263 og 268.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Heden 8, 9520 Skørping og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 257, 258 og 317.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 ud for ejendommen Vesterled 4, 8990 Fårup og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 25 under løbenummer 8.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 på Hotel BramslevGaard, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 9, 27, 94, 110, 115, 116, 117, 245, 288, 674, 931, 989, 1129 og 1130.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 14. november 2023 være fremlagt til gennemsyn hos på Teknisk Forvaltnings kontor i Rebild Kommune og på Teknisk Forvaltnings kontor i Mariagerfjord Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. oktober 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk