Elektrificering Mariagerfjord – Aalborg, ekspropriationsforretning den 2. maj 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TORSDAG DEN 2. MAJ 2019

Forretningen begynder kl. 9.30 på grusvejen ud for ejendommen Skivevej 68A, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 68, 69, 73, 74, 75, 76, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 949, 950, 951, 952, 953 og 954.

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Væggedalen 16, Nr. Onsild, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 47, 49, 51, 53, 663, 935, 947 og 948.

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ud for ejendommen Klejtrupvej 23, Trinderup, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 43, 46, 48 og 934.

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Thostrup Hovgaard 1, 9500 Hobro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 52, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 64 og 67.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

***************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 4. april 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Mariagerfjord Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 25. marts 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk