Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, ekspropriationsforretning den 13. august 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TORSDAG DEN 13. AUGUST 2020

Forretningen begynder kl. 15.15 ud for ejendommen beliggende Kattrupvej 73, 8361 Hasselager og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 281.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdig-behandles på stedet.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 16. juli 2020 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. juli 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk