Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, ekspropriationsforretning den 17. og 18. november 2020

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 17. NOVEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 13.00 ud for ejendommen Alhøjvej 2C, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 165, 168, 173 og 557.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Lynghøjvej 14, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 166, 169, 174, 175, 176 og 177.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen Vinkelvej 1, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 156, 158, 159, 160, 163, 170 og 171.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 ud for ejendommen Sverigesvej 15, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 136, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 150, 154, 167 og 562.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 18. NOVEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen Enghavevej 3, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 333, 351, 364, 375 og 398.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 ud for ejendommen Reventlowsvej 43, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 391, 392, 393, 394, 395 og 396.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Bernstorffsvej 71, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 390 og 559.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ud for ejendommen Kattrupvej 74, 8361 Hasselager og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 259, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 529 og 560.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelse nr. 6 og ekspropriationsplanen vil fra og med den 20. oktober 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune, og fortegnelse nr. 7 og ekspropriationsplanen vil fra og med den 21. oktober 2020 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 8. oktober 2020

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk