Forbedring af en overkørsel på banestrækningen Skive – Struer, ekspropriationsforretning den 12. april 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på forbedring af en overkørsel på jernbanestrækningen Skive – Struer vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

TORSDAG DEN 12. APRIL 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 ved overkørsel 115, km. 82.512, ved kommunevej Stokholmvejs overkørsel til banen (banens sydlige side), og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 1-20 incl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødet vil omfatte en gennemgang af indgrebet på de forskellige ejendomme samt en forhandling om erstatningens størrelse.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 15. marts 2012 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Skive og Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 7. marts 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk