Gasledning Frøslev – Egtved, besigtigelse den 29. marts 2011

BESIGTIGELSE

Med henblik på anlæg af ny gasledning fra Frøslev til Egtved indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning for delstrækning 2, i Haderslev, Vejen, Kolding og Vejle Kommuner.

 

TIRSDAG DEN 29. MARTS 2011

Forretningen begynder kl. 9.00 på Hotel Vamdrup, Torvet 1, Vamdrup, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet, der vedrører strækningen fra Jægerlund (km 45.7) til vandløbet Blå Å (km 69.3).

 

Forretningen fortsætter  kl. 14.00 på Hotel Vamdrup, Torvet 1, Vamdrup, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet, der vedrører strækningen fra vandløbet Blå Å (km 69.3) gennem Kolding og Vejen Kommuner, til energistationen ved Øster Torsted i Vejle Kommune (km 95.3)

 

Såfremt kommissionen vurderer, at en besigtigelse i marken er fornøden, vil besigtigelsen gennemføres den efterfølgende dags formiddag. Den nærmere rækkefølge og tidsplan for besigtigelsen i marken vil blive aftalt ved mødet på Hotel Vamdrup.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte anlæg vil fra og med den 1. marts 2011 være fremlagt til eftersyn på Teknik og Miljøs kontor i Vojens i Haderslev Kommune, hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune, hos Borgerservice i Vejen Kommune og hos Teknisk Forvaltning i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 24. februar 2011.

 

Mette Plejdrup Nielsen