Gasledning Frøslev – Egtved, ekspropriation den 11. januar 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af ny gasledning fra Frøslev til Egtved vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 11. JANUAR 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.45 ved adgangsvej til Sommerland Syd, Sommervej, Tinglev og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 4 under løbenumrene 60, 61, 62, 62A, 63, 64, 65, 66, 67, 68 og 69.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ved ledningskrydsningen af Rebbølvej, nordøst for Rebbølvej nr. 46, Bolderslev og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 70, 71, 72, 73, 74, 75 og 76.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ved Vollerup Møllevej nr. 3, Bolderslev, syd for T-krydset til Vollerup Byvej og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 og 85.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ved Stormsgårdevej 34, Bylderup-Bov og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 86, 87, 88, 89, 90, 93 og 94.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ved ledningskrydsningen af Kassøvej, vest for Kassøvej nr. 53, Rødekro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 og 106.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.45 ved ledningskrydsningen af Øbeningvej, L/V station Hellevad, sydvest for Øbeningvej nr. 38, Rødekro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 107, 108, 109, 110, 111, 111A, 112, 112A, 113, 113A, 114, 115, 116, 117, 118 og 119.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 14. december 2011 være fremlagt til gennemsyn på Teknik & Miljø’s kontor i Aabenraa Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 7. december 2011

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk