Gasledning Frøslev – Egtved, ekspropriationsforretning den 16. august 2011

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en ny gasledning fra Frøslev til Egtved vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 16. AUGUST 2011

 

Forretningen begynder kl.  8.00 ved ledningskrydsningen af Valsbækvej, Vojens (ved eksisterende mærkestander) og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 149, 151, 154, 155, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 og 170.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ved ledningskrydsningen af Savværksvej, Bevtoft (vest for Savværksvej nr. 6) og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelsen nr. 1 under løbenumrene 153, 156, 157, 158, 159 og 161.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ved ledningskrydsningen af Neder Jerstalvej, Bevtoft (vest for Neder Jerstalvej nr. 21) og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 122, 125, 128, 130, 131, 134, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152 og 153.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ved ledningskrydsningen af Vestagervej (ved L/V-station 499 Rangstrup, Vestagervej nr. 41) og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 132, 133, 135, 136, 137, 140 og 142.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ved ledningskrydsningen af Bjørnskovvej (øst for Bjørnskovvej nr. 4) og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 121, 123, 124, 126, 127 og 129.

 

……..

……..

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 19. juli 2011 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Tønder Kommune og på Teknik og Miljøs kontor i Vojens i Haderslev Kommune

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 13. juli 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk