Gasledning Frøslev – Egtved, ekspropriationsforretning den 21. og 22. marts 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af ny gasledning fra Frøslev til Egtved vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 21. MARTS 2012

Forretningen begynder kl. 15.00 ved M/R-station Frøslev, Kristiansmindevej 18, 6330 Padborg og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 5 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.15 ved ledningskrydsningen af Pluskærvej, ca. 100 meter syd for Pluskærvej 5A, 6330 Padborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 7, 7A, 7B, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12 og 13.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

TORSDAG DEN 22. MARTS 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.00 ved L/V-station Krathuse, Kragelundvej 39, 6330 Padborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 14, 14A, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 42.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ved ledningskrydsningen af Sofievej, ved Sofievej 29, 6360 Tinglev og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved ledningskrydsningen af Flensborgvej, ca. 600 meter øst for Eggebækvej, 6360 Tinglev og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 31, 32, 32A, 32B, 33, 33A, 34, 35, 36, 37 og 37A.

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved ledningskrydsningen af Kravlundvej, ca. 200 meter øst for Kravlundvej 52, 6360 Tinglev og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46 og 47.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ved M/R-station Terkelsbøl, Duborgvej 50, 6360 Tinglev, ca. 100 meter syd for ledningskrydsningen af Duborgvej og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 og 59.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 22. februar 2012 være fremlagt til gennemsyn på Teknik & Miljø’s kontor i Aabenraa Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 15. februar 2012

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk