Gasledning Frøslev – Egtved, ekspropriationsforretningen den 11. og 12. oktober 2011.

EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af en ny gasledning fra Frøslev til Egtved vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 11. OKTOBER 2011.

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ved ledningskrydsningen af Røddingvej og Bæk Skovvej ud for Bæk Skovvej nr. 2, Vojens og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 172 – 177 inkl. og løbenummer 180.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 ved ledningskrydsningen af Tingvadvej ved M/R – station, Ll. Selskær, Tingvadvej nr. 14, Vojens og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelsen nr. 2 under løbenumrene 181, 183, 185, 187, 188, 191, 192 og 206.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ved ledningskrydsningen af Øster Lindetvej, vest for Øster Lindetvej nr. 11, Sommersted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 194, 196-198 inkl. og 200 samt 202 – 204 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ved ledningskrydsningen af Ørstedvej, syd for Ørstedvej nr. 3, Sommersted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 207 – 209 inkl. og 213 – 216 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 17.00 ved ledningskrydsningen af Vestervej, syd for Vestervej nr. 1, Sommersted og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 217, 218, 220, 221 og 223 – 225 inkl.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

……..

……..

ONSDAG DEN 12. OKTOBER 2011

Forretningen begynder kl. 8.00 ved ledningskrydsningen af Sølvagervej, syd for Sølvagervej nr. 4, Sommersted og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 178, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 193, 195, 199, 201, 205, 210, 211, 212, 219, 222 og 226-232 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ved ledningskrydsningen af Farrisvej, ved L/V-station Farris, overfor Farrisvej nr. 36, Sommersted og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 171 og 233 – 244 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved ledningskrydsningen af Tøndervej, sydvest for Tøndervej nr. 17, Vamdrup og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 245 – 254 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 13. september 2011 være fremlagt til gennemsyn på Teknik og Miljøs kontor i Vojens i Haderslev Kommune, hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune og hos Borgerservice i Vejen Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 7. september 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk