Gasledning Frøslev – Egtved, oplysning om ansvarsbegrænsning

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

GASLEDNING FRØSLEV – EGTVED

(Protokoltilførsel den 12. december 2011)

7. hæfte

 

 

Mandag den 12. december 2011 lod kommissarius protokollen tilføre nedenstående erklæring fra Energinet.dk.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

“Energinet.dk anerkender en begrænsning af lodsejers ansvar ved skader på gasledningen mellem Frøslev og Egtved.

Ansvarsbegrænsningen er på 30.000 kr.”

 

 

Således passeret.

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen