Gasledningen Frøslev-Egtved, ekspropriationsforretningen den 29. og 30. november 2011.

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af ny gasledning fra Frøslev til Egtved vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER 2011

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ledningskrydsningen af Røddingvej, Vamdrup i Kolding Kommune, vest for Røddingvej 5 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenumrene 255, 256, 257, 259, 260 og 263.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ved ledningskrydsningen af Pottehusevej, Vamdrup ved M/R-station Pottehuse, Pottehusevej 5a og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 258, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268 og 269.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved ledningskrydsningen af Otteshavevej, Vejen ved Otteshavevej 4 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 270 – 274 inkl. og løbenummer 276.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ved ledningskrydsningen af Gejsingvej, Vejen ved M/R-station Andst, Gejsingvej 23a og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 278 – 282 inkl. og løbenummer 284.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ved ledningskrydsningen af Langrejsvej, Vejen øst for Langrejsvej 10 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 273A, 275, 277, 283, 284A, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294A, 303, 303A, 304, 309, 310, 314 og 319.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ved WP 37, øst for Glibstrupvej 43, Gesten og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 291 – 296 inkl.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

ONSDAG DEN 30. NOVEMBER 2011

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved lb. nr. 300, Glibstrupvej 40, Gesten og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 297, 298, 299, 300 og 302.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ved ledningskrydsningen af Jordrupvej, Vejen vest for Jordrupvej 4 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 301, 305 – 308 inkl. samt løbenumrene 311 og 312.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved ledningskrydsningen af Hustedvej, Vejen vest for Hustedsvej 5 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 313 og 315 – 317 inkl.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 ved ledningskrydsningen af Egtvedvej, Vejen øst for Egtvedvej 20 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 318 og 320 – 322 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 1. november 2011 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Vejle, på By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune og hos Borgerservice i Vejen Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 26. oktober 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk