Haderup Omfartsvej, detailbesigtigelsesforretning den 2. og 3. maj 2018

DETAILBESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af Haderup Omfartsvej indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en detailbesigtigelsesforretning på 3 delstrækninger

 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018

Delstrækning st. 2.40 – 4.00

Forretningen begynder kl. 9.30 i Haderup Kultur- og Idrætscenter, Nygade 9, 7540 Haderup. Her gennemgås strækningen fra st. 2.40 syd for kommunevejen Langgade og mod nord frem til st. 4.00 syd for kommunevejen Skovvænget.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

Delstrækning st. 4.00 – 7.70

 

Forretningen begynder kl. 13.00 i Haderup Kultur- og Idrætscenter, Nygade 9, 7540 Haderup. Her gennemgås strækningen fra st. 4.00 nord for kommunevejen Skovvænget og mod nord frem til kommunegrænsen i st. 7.70.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden eftermiddagens møde afsluttes.

 

TORSDAG DEN 3. MAJ 2018

Delstrækning st. 7.70 – 10.40

Forretningen begynder kl. 8.30 i Haderup Kultur- og Idrætscenter, Nygade 9, 7540 Haderup. Her gennemgås strækningen fra kommunegrænsen i st. 7.70 og mod nord frem til projektets afslutning i st. 10.40.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

***************

 

Kommissionen foretager en detaljeret gennemgang og vurdering af projektet. Kommissionen har tidligere behandlet spørgsmålet om vejanlæggets linjeføring og forholdet til krydsende veje ved linjebesigtigelsen den 4. og 5. oktober 2017.

 

Anlæggets betydning for den enkelte ejendom vil blive påvist for de berørte lodsejere, og mulighederne for jordfordeling vil blive belyst.

 

De nødvendige ekspropriationer vil blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 4. april 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Teknik og Miljø i Holstebro Kommune og hos Teknik og Miljø i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 23. marts 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk