Haderup Omfartsvej, ekspropriationsforretning den 18. september 2018

EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af Haderup Omfartsvej vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2018

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen Hedevej 2, 7540 Haderup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 og 13.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. De berørte ejendomme vil blive besigtiget i den rækkefølge, der er angivet ovenfor.

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Viftrupvej 18, 7540 Haderup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 14, 15 og 16.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. De berørte ejendomme vil blive besigtiget i den rækkefølge, der er angivet ovenfor.

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen Hækvej 3, 7540 Haderup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 21 og 22.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. De berørte ejendomme vil blive besigtiget i den rækkefølge, der er angivet ovenfor.

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 15.15 ud for ejendommen Viborgvej 374, 7540 Haderup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 17, 18, 19 og 20.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. De berørte ejendomme vil blive besigtiget i den rækkefølge, der er angivet ovenfor.

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 21. august 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Teknik og Miljø i Holstebro Kommune og hos Teknik og Miljø i Herning Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 13. august 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk