Haderup Omfartsvej, ekspropriationsforretning den 4., 5. og 6. december 2018

EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af Haderup Omfartsvej vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 4. DECEMBER 2018

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen beliggende Langgade 91, 7540 Haderup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 8, 9, 10, 11, 20, AF22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 39, 40, 41 og 57.

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ud for ejendommen beliggende Hahlvej 3, 7800 Skive og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 46, 47, 48, 49, 54 og 55.

Forretningen fortsætter kl. 14.45 ved telemasten på matr. nr. 78g Hjelm Hede, Sevel og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 50, 51, 52 og 53.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2018

Forretningen begynder kl. 8.45 ved Hækvej ved krydsningen af den nye omfartsvej og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 21, 42, 43, 44 og 45.

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen beliggende Langgade 91, 7540 Haderup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 26, 28, 29 og 30.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen. Der kan forekomme ventetid.

TORSDAG DEN 6. DECEMBER 2018

Forretningen begynder kl. 8.45 ved Skovvænget ved krydsningen af den nye omfartsvej og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 13, 14, 34, 35, 36, 37, 38 og 56.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen. Der kan forekomme ventetid.

***************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 6. november 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Teknik og Miljø i Holstebro Kommune og hos Teknik og Miljø i Herning Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 29. oktober 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk