Haderup Omfartsvej, ekspropriationsforretning den 8. og 9. februar 2018

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af Haderup Omfartsvej vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 8. FEBRUAR 2018

Forretningen begynder kl. 9.00 på ejendommen Viborgvej 372, 7540 Haderup og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 2.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 på ejendommen Viborgvej 368, 7540 Haderup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 4 og 5.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på ejendommen Viborgvej 347, 7540 Haderup og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 8.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 på ejendommen Viftrupvej 13, 7540 Haderup og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 på ejendommen Viftrupvej 17, 7540 Haderup og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 6.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 på ejendommen Viborgvej 366, 7540 Haderup og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 7.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.30 på ejendommen Viftrupvej 27, 7540 Haderup og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 3.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

 

FREDAG DEN 9. FEBRUAR 2018

Forretningen begynder kl. 9.00 på ejendommen Langgade 91, 7540 Haderup og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 9.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

Forretningen fortsætter kl. 9.45 på ejendommen Herningvej 48, 7540 Haderup og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 10.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 på ejendommen Hedevej 2, 7540 Haderup og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 11.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå efter nærmere aftale og færdigbehandles på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 11. januar 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Teknik og Miljø i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 2. januar 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk