Haderup Omfartsvej, linjebesigtigelsesforretning den 4. og 5. oktober 2017

LINJEBESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af Haderup Omfartsvej indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

ONSDAG DEN 4. OKTOBER 2017

 

Forretningen begynder kl. 19.00 med et indledende møde i Haderup Kultur- og Idrætscenter, Nygade 9, 7540 Haderup, hvor der vil blive givet en kort orientering om projektet.

 

Forretningen fortsætter næste dags formiddag – efter nærmere aftale ved det indledende møde – med en besigtigelse i marken.

 

Ved besigtigelsen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektets linjeføring og forholdet til de krydsende veje m.m. Der vil på et senere tidspunkt blive afholdt en mere detaljeret besigtigelsesforretning, og først derefter vil de nødvendige ekspropriationer blive gennemført.

 

Enhver, der kan blive berørt af vejanlægget, kan møde og udtale sig om dette samt foreslå ændringer. Lodsejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det foreslåede projekt vil fra og med den 6. september 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Teknik og Miljø i Holstebro Kommune og hos Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 28. august 2017

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk