Hastighedsopgradering Aarhus – Hobro, ekspropriationsforretning den 16. august 2017

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af hastighedsopgradering på jernbanestrækningen fra Aarhus til Hobro vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 16. AUGUST 2017

Forretningen begynder kl. 10.30 ud for ejendommen Ørrildvej 54, 8920 Randers NV og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommen og færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 19. juli 2017 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 30. juni 2017

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk