Hastighedsopgradering og sporfornyelse Aarhus – Langå, besigtigelsesforretning den 21. oktober 2020

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på hastighedsopgradering og sporfornyelse mellem Aarhus og Langå indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

ONSDAG DEN 21. OKTOBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 9.30 i Hadsten Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende hastighedsopgradering og sporfornyelse mellem Aarhus og Langå. De berørte ejendomme i Aarhus Kommune og Randers Kommune vil blive behandlet ved dette møde.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 samme sted og i samme anledning. De berørte ejendomme i Favrskov Kommune vil blive behandlet ved dette møde.

 

De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i det omfang, det er fornødent. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

De berørte lodsejere har ligeledes modtaget relevant kortmateriale. Alt materiale til brug for forretningen kan findes her: https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Hastighedsopgradering-og-sporfornyelse-Aarhus_Langaa/Nabo-til-arbejdet.

 

Besigtigelsesbog med oversigtsplaner og ortofotos for det påtænkte projekt vil fra og med den 23. september 2020 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk 1 i Aarhus Kommune, hos Borgerservice i Favrskov Kommune og hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 14. september 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk